Životopis

IVAN KEŠINA, sin pok. Jure i pok. Matije r. Ilić, Hrvat, rođen je 12. listopada 1954. u Vidu kod Metkovića u Hrvatskoj.

Osnovnu školu pohađao je od 1961. do 1969. godine u Vidu i Metkoviću. Klasičnu gimnaziju za spremanje svećenika u Splitu pohađao je od 1969. do 1973., gdje je maturirao 1973. godine.

Filozofiju i teologiju studirao je od 1974. do 1980. na Teologiji u Splitu, gdje je diplomirao 1980. godine i stekao naslov diplomiranog teologa.

 

Za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen je 22. lipnja 1980.

Službu vicerektora u Dječačkom sjemeništu u Splitu obnašao je od 1980. do 1981.

Biologiju je studirao od 1981. do 1986. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1986. godine i stekao naslov profesora biologije.

Godine 1984. je usporedo sa studijem biologije upisao poslijediplomski studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je u listopadu 1986. godine postigao naslov magistra teologije.

Studij filozofije nastavio je 1986.-1988. godine na Sveučilištu Leopold – Franzens u Innsbrucku u Austriji, gdje je 1988. postigao naslov magistra filozofije.

Nakon toga upisao je i pohađao doktorski studij iz filozofije 1988.-1990. te je 29. svibnja 1990. obranio doktorsku tezu i stekao akademski naslov doktora filozofije.

Od početka školske godine 1990./91. do 1. travnja 1995. bio je zaposlen u Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji Don Frane Bulić u Splitu, kao profesor biologije.

Istodobno je predavao na Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Splitu – Područni studij.

Od 1. travnja 1995. zaposlen je s punim radnim vremenom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Splitu – Područni studij.

Od osnutka Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 1999. godine, djeluje na Katedri za filozofiju ovoga Fakulteta.

Na toj je Katedri od 1990. do 2016. godine predavao ili predaje sljedeće kolegije: Ontologija, Etika, Kozmologija, Granična pitanja znanosti i religije, Filozofska antropologija, Epistemologija, Odabrana pitanja iz morala, Filozofija religije, Fenomenologija religije, Povijest filozofije – novi vijek, Filozofija i prirodoznanstveno istraživanje te drži Seminar iz filozofije.

Od 2005. godine predaje kolegije: Etika, Filozofska antropologija, Povijest filozofije – novi vijek, Filozofija i znanstveno istraživanje te vodi Seminar iz filozofije.

Ivan Kešina djeluje kao redoviti profesor na Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

 

Uz djelatnost na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu predavao je ili predaje kao profesor gost na sljedećim visokim učilištima:

Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Poslijediplomski studij,

Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu,

Sveučilišnim zdravstvenim studijima u Splitu,

Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru,

Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (BiH).

Osim nastavničkim radom Ivan Kešina bavi se i znanstvenim radom. Težište njegova znanstvenoga istraživanja su (bio)etika, filozofska antropologija, filozofija prirode (s naglaskom na odnos prirodnih znanosti, filozofije i teologije).

Napisao je i objavio četiri knjige:

Znanost, vjera, etika. Promišljanja odnosa prirodnih znanosti, filozofije i teologije, Crkva u svijetu, Split, 2005.

Čovjek između prokreacije i proizvodnje. Kršćanska etika ljudskog rađanja, Crkva u svijetu, Split, 2008.

Stvaranje evolucijom, Crkva u svijetu, Split, 2012.

Goruća pitanja kršćanke etike, Crkva u svijetu, Split, 2015.

Napisao je i objavio pedesetak znanstvenih i stručnih radova.

Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijima.

 

Sudjelovao je u znanstveno-istraživačkom projektu Etika i pluralizam s podtemom “Dostojanstvo osobe i etičko djelovanje”.

Član je:

Filozofskog društva Hrvatske,

Bioetičkog društva Hrvatske,

Etičkog povjerenstva Kliničkoga bolničkog centra u Splitu,

Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata,

Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Splitu.

Pastoralnu službu obnašao je u različitim župama:

od 1990. do 1996., sužupnik je u župi sv. Pavla apostola na Pujankama u Splitu,

od 1996. do 1999. sužupnik je u župi sv. Roka na Manušu u Splitu,

od godine 2000. do 20014. pastoralni je suradnik u Župi Gospe od Milosrđa na Žnjanu u Splitu,

od godine 2014. pastoralni je suradnik u Župi Gospe od Zdravlja u Podstrani.

Ivan Kešina bio je dugogodišnji duhovni asistent Hrvatskoga katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara (HKDMST) u Splitu.