Bibliografija

Bibliografija

Knjige:
Znanost, vjera, etika. Promišljanja odnosa prirodnih znanosti, filozofije i  teologije, Crkva u svijetu, Split 2005.
Čovjek između prokreacije i proizvodnje. Kršćanska etika ljudskog rađanja, Crkva u svijetu, Split 2008.
Stvaranje evolucijom, Crkva u svijetu, Split 2012.
Goruća pitanja kršćanske etike, Crkva u svijetu, Split 2015.
Članci:
Problem finaliteta u prirodnim znanostima, Crkva u svijetu 27 (1992.),  br. 1-2, str. 27-36.
Teleologija prirode kao njezina hermeneutika, Crkva u svijetu 22 (1992), br.     3, str. 143-151.
O atomu od Demokrita do kvantne fizike, Crkva u svijetu 29 (1994), br. 3, str.231-237.
“Entelehija” kod Hansa Driescha u svjetlu suvremene biologije, Crkva u svijetu 30 (1995), br. 2, str. 163-180.
Etičko-moralni vidici ljudskog rađanja (I), Crkva u svijetu 31 (1996), br. 2, str. 130-145;
Etičko moralni vidici ljudskog rađanja (II), Crkva u svijetu 31 (1996), br. 3, str. 275-290.
Prirodoslovni i religiozni pogled na svijet, Crkva u svijetu 33 (1998), br. 2, str. 134-151.
Evolucionizam u prosudbi Antuna Bauera, u: Obnovljeni život 54 (1999.), br. 2, str. 191-210.
Genetika i genetičko inženjerstvo – povijest, šanse i opasnosti, u: Crkva u svijetu 35 (2000.), br. 1, str. 6-29.
Aktualni izazovi u zaštiti ljudskog života, u: Odgovornost za život – Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Odgovornost za život (Baška voda, 1.- 3. listopada 1999.), Split 2000., str. 93-122.
Moderna evolucionistička teorija i kršćanska slika svijeta. O problemu hominizacije prigodom 50. obljetnice enciklike  Humani generis, u: Bogoslovska smotra 70 (2000.), br. 1, str. 95-109.
Preimplantacijska dijagnostika – u službi selektivnog pobačaja prije trudnoće, u: Crkva u svijetu 36 (2001.), br. 2. str. 153-173.
Značenje enciklike Aeterni patris za obnovu tomističke filozofije u 19. i 20. stoljeću, u:  Obnovljeni život 56 (2001.), br. 2, str. 219-228.
Teorije o početku individualnog ljudskog života i status ljudskog embrija, u:  Filozofska istraživanja 21 (2001.), br . 4, str. 177-196.
Kritička interpretacija Weberova djela Protestantska etika i duh kapitalizma, u: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 38 (2001.), br. 4, str. 309-325. (Članak je napisan u koautorstvu s dr. D. Lozinom)
Ljubav kao nadvrijednosni odgovor kod D. von Hildebranda, u: Obnovljeni život 57 (2002.), br. 1, str. 5-18.
Odnos teologije i prirodoslovnih znanosti u 20. stoljeću, u: A. Mišić (uredio), Oči vjere – Zbornik u čast Josipa Ćurića SJ u povodu 75. obljetnice života, Filozofski niz, Zagreb 2002., str. 144 – 167.
Granična pitanja filozofije, teologije i prirodnih znanosti u prosudbi V. Bajsića, u: Bogoslovska smotra  72 (2002.), br. 1, str. 7 – 28.
Vjera i nevjera u životu i djelu Charlesa Darwina. Povodom 120. godina smrti, u: Crkva u svijetu  37 (2002.), br. 3, str. 296 – 319.
Sociobiologija i “sebični gen”. Moral i etika sa stajališta suvremene biologije, u: Društvena istraživanja – Časopis za opća društvena pitanja 11 (2002.), br. 6 (62), str. 929 – 952.
Kloniranje čovjeka – nada i blagoslov ili horor i prokletstvo, u: Filozofska istraživanja  22 (2002.), br. 4, str. 841-858.
Ivan Pavao II. – papa života, u: I. Koprek (uredio), Defensor hominis. Zbornik radova na međunarodnom simpoziju “Čovjek u filozofiji K.   Wojtyle – Pape Ivana Pavla II.”, FTIDI u Zagrebu, Zagreb 2003., str. 139-161.
Reprodukcijska medicina – izazov kršćanskoj slici čovjeka, u: Crkva u svijetu  38 (2003.), br. 4, str. 531 –563.
Tradicija – živo vrelo naše sadašnjosti i budućnosti, u: Crkva u svijetu 38 (2003.), br. 4, str. 597-603.
Ekološka etika i Jonasov princip odgovornosti, u: Filozofska istraživanja 23 (2003.), br. 4, str. 1111-1127.
Nietzscheov govor o Bogu kao izazov za kršćanstvo, u: N. A. Ančić i N. Bižaca (uredili), Govor o Bogu jučer i danas, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Split 21.-22. listopada 2004., Crkva u svijetu, Split 2005., str. 161-200;
Etika terapeutskog kloniranja i manipuliranja matičnim stanicama, u: Crkva u svijetu 40 (2005.), br. 4, str. 485-505;
Zimmermannova kritika poimanja religije u Kantovoj filozofiji, u: Obnovljeni život 61 (2006.), br. 1, str. 21-40;
Stvaranje i evolucija, u Bogoslovska smotra 76 (2006.), br. 2, str. 363-394;
Kreposti važne za autentičan kršćanski život u Instituciji Marka Marulića, u: Obnovljeni život 61 (2006.), br. 3, str. 307- 327;
Liječenje pomoću smisla, u: N. A. Ančić i N. Bižaca (uredili), Kršćanstvo i zdravlje. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 20.-21. listopada 2005., Split, 2006., str. 345-376;
Život između biologije, filozofije i teologije, u: I. Antunović (uredio), Religije i život, Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 17. prosinca 2005., Zagreb 2006., str. 23-51.
Kloniranje čovjeka – instrumentalizacija osobe, u: Crkva u svijetu 42 (2007.), br. 3, str. 542-546.
Je li lamarkizam još živ? u: Crkva u svijetu  42 (2007.), br. 4, str. 690-711.
Teologija u dijalogu s prirodnim znanostima, u: P. Aračić (uredio), Teologija u dijalogu s drugim znanostima. Radovi znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem o 200. obljetnici filozofsko-teološkog studija u Đakovu, 1086.-2006., Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Đakovo 2008., str.19-50.
“Velika” europska i “mala” hrvatska filozofije renesanse, u: Crkva u svijetu 44 (2009.), br. 3, str. 384-390.
Galileo Galilei – povijest jednog slučaja, Crkva u svijetu 44 (2009.), br. 4, str. 501-521. (U koautorstvu sa studentom A. Radošević).
Autoritet Crkve u pitanjima vjere i ćudorednosti, u: N. A. Ančić i N. Bižaca, Vlast i autoritet – društveni i crkveni vidovi, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Split, 23. i 24. listopada 2008., Crkva u svijetu, Katolički bogoslovni fakultet u splitu, Split 2009., str. 191-217.
Evolucija i princip selekcije u filozofiji Vjekoslava Bajsića, u: Bogoslovska smotra 79 (2009.), br. 4, str- 871-896.
Moralni vidici kršćanskog braka, Obnovljeni život 65 (2010.), br. 2, str. 173-188.
Umiješanost promatrača – jedno od ograničenja znanosti, u: Filozofska istraživanja 30 (2010.), br. 1-2, str. 175-191.
Čovjek – slika Božja i Božji povjerenik odgovoran za stvorenje, u: Ž. Tanjić, T. Kovač, B. Murić (uredili), Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2010., str. 203-226. (U koautorstvu sa studentom D. Jelaš).
Moralno-etičke implikacije stare i nove eugenike, u: I. Komadina (uredio), Tajna života u ozračju suvremenog odsnosa znanosti i vjere (Zbornik radova), Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj, Frankfurt am Main 2011., str.119-153. (U koautorstvu sa studentom D. Jelaš).
Bioetičke dvojbe suvremene medicine, u: I. Komadina (uredio), Tajna života u ozračju suvremenog odnosa znanosti i vjere (Zbornik radova), Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj, Frankfurt am Main 2011., str.155-189.
Metafizičnost čovjeka i ontičnost nadčovjeka, u: Crkva u svijetu 46 (2011.), br. 3, str. 354-370. (U koautorstvu sa studentom M. Vučetić).
Stvaranje ili evolucija, u: Z. Primorac (glavni urednik), Suvremena znanost i vjera, Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa Mostar, 29 i 30. listopada 2010., Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru i Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Mostar – Ljubljana 2011., str. 193-214.
Kršćanski etos u životu i djelu nadbiskupa Frane Franića, u: D. Šimundža i N. A. Ančić (uredili), U službi Crkve i naroda. Zbornik o životu i radu nadbiskupa Frane Franića u prigodi 5. obljetnice smrti i 100. rođenja, Crkva u svijetu, Split 2014., str. 245-262.